Scratch 02 – Poznajemy zmienne w środowisku Scratch

Zmienna to pewien rodzaj danych (liczba, tekst) przechowywanych w pamięci i wykorzystywanych do tworzenia programu. W środowisku Scratch można wyróżnić zmienne i listy.

Poznajemy zmienne w algorytmie sumowania i obliczania średniej arytmetycznej liczb.

Opis filmu:
00:00 Poznajemy zmienne
00:20 Tworzymy cztery zmienne
00:40 Tworzymy algorytm dla dwóch liczb
01:46 Sprawdzamy działanie algorytmu dla dwóch liczb
02:40 Tworzymy trzy zmienne
02:50 Dodajemy powtórzenia obliczeń
04:10 Zmieniamy nazwę zmiennej
05:06 Sprawdzamy działanie algorytmu dla wielu liczb
05:45 Modyfikujemy program

Tworzymy cztery zmienne wykorzystywane w algorytmie obliczającym sumę i średnią dwóch liczb.

Zadanie 1. Przygotuj algorytm obliczający sumę i średnią dwóch liczb.
W tym celu utwórz cztery zmienne liczba1, liczba2, suma i średnia.
Stwórz prawidłowo algorytm oraz sprawdź jego działanie.

Tworzymy trzy zmienne do przygotowania algorytmu sumowania i obliczania średniej wielu liczb.

Zadanie 2. Przygotuj algorytm obliczający sumę, średnią pięciu
i więcej liczb. W tym celu wykorzystaj trzy zmienne liczba, suma, średnia.
Przygotuj odpowiedni program dla 5 liczb podanych z klawiatury (4,5,6,3,5).
Zmień nazwę zmiennej liczba na ile_liczb i zmodyfikuj algorytm o obliczanie sumy i średniej dla wielu liczb.

Zadanie 3. Program na pole trójkąta. Zbuduj program umożliwiający obliczenie pola trójkąta o danym boku a i wysokości h. Wykorzystaj wzór na pole trójkąta Pole=(a*h)/2.

Zadanie 4. Program na pole trapezu. Zmodyfikuj program na pole trójkąta o nową zmienną b. Wykorzystaj wzór Pole=((a+b)*h)/2.

Zadanie 5. Zbuduj program na pole trapezu Pole:=((a+b)*h)/2 oraz na objętość sześcianu (Vsz:=s*s*s) w jednym programie. Dane do programu a=2 b=6 h=8 P=32 s=4 Vsz=64.

Poznajemy listy w algorytmie sumowania i obliczania średniej arytmetycznej liczb.

Opis filmu:
00:00 Poznajemy listy
00:20 Tworzymy nową listę danych
01:00 Tworzymy program losujący
01:30 Sprawdzamy działanie programu losującego
02:16 Tworzymy program sumujący
03:35 Sprawdzamy działanie programu sumującego i obliczającego średnią
04:25 Wykorzystujemy dwie listy
05:55 Sprawdzamy działanie algorytmu dla wielu losowanych liczb
06:45 Podsumowanie algorytmy

Tworzymy listę danych o nazwie liczby do losowania wielu liczb.
Zadanie 1. Przygotuj nową listę danych w środowisku Scratch wykorzystaną do losowania liczb od 1 do 10.

Tworzymy algorytm sumowania i obliczania średniej z wykorzystaniem listy losowanych danych.
Zadanie 2. Przygotuj algorytm obliczający sumę i średnią wielu liczb. W tym celu wykorzystaj dwie zmienne pozycja i suma. Wykorzystaj program losujący z listą danych o nazwie liczby. Utwórz algorytm obliczania sumy i średniej dla wielu losowanych liczb.

Tworzymy algorytm sumowania i obliczania średniej z wykorzystaniem dwóch list o nazwie liczby i obliczenia.
Zadanie 3. Przygotuj algorytm wykorzystujący dwie listy danych o nazwach liczby i obliczenia oraz zmienną suma do obliczanie sumy i średniej wielu losowanych liczb.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Scratch. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.