Nauka zdalna

Zasady pracy zdalnej na przedmiocie Informatyka i Technika.

  1. Lekcje realizowane będą zgodnie z obowiązującym w szkole tygodniowym planem lekcji.
  2. Udostępnianie materiałów realizowane będzie za pośrednictwem e-dziennika LIBRUS, poczty elektronicznej tlenart@poczta.fm i platformy Microsoft Teams.
  3. Zajęcia online prowadzone będą tylko przez platformę Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji poprzez czat Zespołu przedmiotowego lub połączenie głosowe.
  4. Obecność w Zespole przedmiotowym uczeń potwierdza zgodnie z planem lekcji słowem „Jestem”.
  5. Konsultacje indywidualne odbywają się przez Chat prywatny na platformie Microsoft Teams lub przez adres e-mail tlenart@poczta.fm.

Dziękuję i pozdrawiam!