Podręczniki

SZKOŁA PODSTAWOWA 2020/2021

1. INFORMATYKA – KLASY IV-VI
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy
IV-VI. Grażyna Koba.

1a) Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasa IV

Autor: Grażyna Koba
Nr dopuszczenia: 806/1/2017

 

 

b) Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasa V

Autor: Grażyna Koba
Nr dopuszczenia: 806/2/2018

 

 

c) Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasa VI

Autor: Grażyna Koba
Nr dopuszczenia: 806/3/2019

 

 

 

2. INFORMATYKA KLASY VII-VIII
Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy
VII-VIII. Grażyna Koba.

a) Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasa VII

Autor: Grażyna Koba
Nr dopuszczenia: 806/4/2017

 

 

b) Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.
Klasa VIII

Autor: Grażyna Koba
Nr dopuszczenia: 806/5/2018

 

 

 

3. TECHNIKA – KLASY IV-VI

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa? – Lech Łabecki, Marta Łabecka

a) Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Nr dopuszczenia: 295/1/2017

 

 

b) Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Nr dopuszczenia:  295/2/2018

 

 

c) Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka
Nr dopuszczenia:  295/3/2019

 

 

Dodaj komentarz