Innowacja

Sprawozdanie z innowacji realizowanej w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
„Od rysowania do kodowania – zajęcia komputerowe z elementami programowania”, „Od rysowania do kodowania – informatyka z elementami programowania” – mgr Tomasz Lenart

Rozkład materiału do innowacji pt. Od rysowania do kodowania – zajęcia komputerowe z elementami programowania dla klasy IV szkoły podstawowej

1. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji.

W programie nauczania zajęć komputerowych dla klasy 4 brakuje uwzględnienia nauczania programowania. Wychodząc naprzeciw potrzebie nauki programowania należy kształtować tą umiejętność już od klas młodszych. Innowacja pozwala już od czwartej klasy rozwijać zainteresowania dotyczące nauki programowania. Uczniowie poprzez rysunek wykonywany na komputerze w dowolnym programie będą mieli możliwość zakodowania go za pomocą środowiska programistycznego tj. Baltie, Logomocja, Scratch.

2. Cele działalności innowacyjnej.

Celem zajęć komputerowych z elementami programowania jest rozpowszechnienie nauki programowania. Działanie ma na celu rozwijanie kształtowania umiejętności samodzielnego oraz logicznego myślenia, a także rozwiązywania algorytmów.

3. Na czym polega nowatorstwo projektu?

Nowatorstwo polega na wprowadzenia nauki programowania do klasy 4 szkoły podstawowej i realizowaniu jej na zajęciach komputerowych.

4. Spodziewane efekty.

Tworzenie i kodowanie rysunków za pomocą środowiska programistycznego. Uczniowie wykonując rysunek za pomocą komputera będą mogli zakodować go za pomocą środowiska programistycznego tj. Baltie, Logomocja, Scratch itp.
Kodowanie i modyfikowanie programów w środowisku programistycznym. Uczniowie tworzą programy i modyfikują je w środowisku programistycznym Baltie, Logomocja, Scratch.

5. Sposoby ewaluacji projektu.

Zapoznanie uczniów ze środowiskiem programistycznym w klasie 4 Szkoły Podstawowej.

6. Warunki realizacji programu:

Zajęcia odbywać będą się w pracowni komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych połączonych w sieć z dostępem do Internetu. Dla stanowisk uczniowskich udostępniona jest także drukarka sieciowa. Wybrane prace uczniów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Głównym oprogramowanie potrzebnym do realizacji zajęć jest pakiet Office oraz programy Scrach 2.0, Baltie 3, Logomocja.

Rozkład materiału do innowacji pt. Od rysowania do kodowania – informatyka z elementami programowania dla klasy I gimnazjum

1. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji.

W programie nauczania informatyki dla klasy I brakuje uwzględnienia nauczania programowania. Wychodząc naprzeciw potrzebie nauki programowania należy kształtować tą umiejętność już od klas młodszych. Innowacja pozwala już od pierwszej klasy rozwijać zainteresowania dotyczące nauki programowania. Uczniowie poprzez rysunek wykonywany na komputerze w dowolnym programie będą mieli możliwość zakodowania go za pomocą środowiska programistycznego tj. Baltie, Logomocja, Scratch.

2. Cele działalności innowacyjnej.

Celem informatyki z elementami programowania jest rozpowszechnienie nauki programowania. Działanie ma na celu rozwijanie kształtowania umiejętności samodzielnego oraz logicznego myślenia, a także rozwiązywania algorytmów.

3. Na czym polega nowatorstwo projektu?

Nowatorstwo polega na wprowadzenia nauki programowania do klasy I gimnazjum i realizowaniu jej na zajęciach komputerowych.

4. Spodziewane efekty.

Tworzenie i kodowanie rysunków za pomocą środowiska programistycznego. Uczniowie wykonując rysunek za pomocą komputera będą mogli zakodować go za pomocą środowiska programistycznego tj. Baltie, Logomocja, Scratch itp.
Kodowanie i modyfikowanie programów w środowisku programistycznym. Uczniowie tworzą programy i modyfikują je w środowisku programistycznym Baltie, Logomocja, Scratch.

5. Sposoby ewaluacji projektu.

Zapoznanie uczniów ze środowiskiem programistycznym w klasie I gimnazjum.

6. Warunki realizacji programu:

Zajęcia odbywać będą się w pracowni komputerowej wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych połączonych w sieć z dostępem do Internetu. Dla stanowisk uczniowskich udostępniona jest także drukarka sieciowa. Wybrane prace uczniów będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. Głównym oprogramowanie potrzebnym do realizacji zajęć jest pakiet Office oraz programy Scrach, Baltie 3, Logomocja.