#06 CPP – Zastosowanie tablic do przechowywania danych

Stosowanie tablic w języku C++ do przechowywania danych.

Tablice czyli zmienne indeksowane deklarujemy w następujący sposób:
opis_typu nazwa_tablicy [liczba_elementów_tablicy].

Przykład: int tablica1[4];

Zadanie 1. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych do i z tablicy.

Zadanie 2. Wprowadzanie i wyprowadzanie danych 10 dowolnych liczb całkowitych.

Zadanie 3. Zmodyfikuj program na wybór największej liczby z 10 wprowadzonych danych do tablicy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Cpp. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.