#03 CPP – Stosowanie instrukcji iteracyjnej

Stosowanie instrukcji iteracyjnej do realizacji algorytmów.

Ogólna postać instrukcji iteracyjnej (powtarzajnia) w języku C++ wygląda następująco:

for (wyrażenie_początkowe; warunek; wyrażenie_pętli)
{lista instrukcji}

Zadanie 1. Wykonaj program na wyświetlenie 5 dowolnych liczb.

Zadanie 2. Przygotuj program wyszukiwania największej spośród 5 podanych liczb.

Zadanie 3. Zmodyfikuj program na największą liczbę z 5 wpisany o wybranie największej z n-wprowadzanych liczb.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Cpp. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.