#02 CPP – Stosowanie instrukcji warunkowej

Stosowanie instrukcji warunkowej do realizacji algorytmów.

Ogólna postać instrukcji warunkowej w języku C++ wygląda następująco:

if (warunek)
{lista instrukcji1}
else
{lista instrukcji2}

Zadanie 1. Wykonaj program obliczający iloraz dwóch liczb.

Zadanie 2.Wykonaj prosty kalkulator na dodawanie i odejmowanie.

Zadanie 3. Wykonaj prosty kalkulator na dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Cpp. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.